EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom podstawowy) – moduł IV – Arkusze kalkulacyjne

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami tworzenia i funkcjonowania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy poznają sposoby modyfikowania oraz zastosowania arkusza w wybranych obszarach. Program kursu zapewnia uczestnikom nabycie umiejętności tworzenia i korzystania ze standardowych formuł matematycznych i logicznych, przy użyciu podstawowych funkcji.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z podstawami pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Kurs polecany jest szczególnie tym osobom, które chcą przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie podstawowym. Od kursanta wymagana jest ogólna znajomość zasad pracy z komputerem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.