EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Administracja gospodarki lokalnej i regionalnej

Celem studiów na specjalności Administracja gospodarki lokalnej i regionalnej jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i społecznych, mediach.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
 • metod oceny rozwoju lokalnego i regionalnego
 • innowacyjności i dynamiki rozwoju lokalnego i regionalnego
 • kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz aktywizacji zawodowej
 • tworzenia i reorganizacji jednostek
 • tworzenia związków międzygminnych
 • zasad realizacji inwestycji liniowych i komunalnych
 • instytucji pożytku publicznego
 • rozwoju europejskiej przestrzeni regionalnej

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada umiejętności planowania i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych takich jak: zarządzanie rozwojem lokalnym, pozyskiwania środków z budżetu centralnego i funduszy unijnych, budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywania konfliktów lokalnych
 • jest przygotowany do organizowania działalności gospodarczej, zarządzania mieniem samorządowym, programowania, finansowania i realizacji inwestycji lokalnych
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i społecznych, mediach, instytucjach doradztwa finansowego