Administracja publiczna

Celem studiów na specjalności Administracja publiczna jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej jak i samorządowej.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • regulacji prawnych związanych z administracją publiczną
 • organizacyjnych form administracji publicznej
 • funkcjonowania władzy państwowej oraz kompetencji poszczególnych organów władzy
 • funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kompetencji organów samorządowych
 • tworzenia i reorganizacji jednostek
 • procedur administracyjnych, nauk ekonomicznych, metod zarządzania administracją publiczną
 • organizacji i funkcjonowania instytucji świadczących usługi publiczne w obszarze społecznym

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • jest specjalistą z zakresu organizacji i funkcjonowania instytucji świadczących usługi publiczne
 • potrafi budować strategie rozwoju jednostek sektora publicznego i podległych im instytucji oraz pozyskiwać źródła finansowania inicjatyw wspierających rozwój sektora publicznego
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania wizerunku jednostek sektora publicznego
 • zna nowoczesne systemy zarządzania jakością w administracji
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej – państwowej i samorządowej różnych szczebli i instytucjach im podległych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia