Administracja wymiaru sprawiedliwości

Celem studiów na specjalności Administracja wymiaru sprawiedliwości jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości i prokuratur.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • systemu wymiaru sprawiedliwości i prokuratur
 • statusu prawnego urzędnika sądowego
 • Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru zastawów
 • ksiąg wieczystych i hipotek
 • pism procesowych w postępowaniach sądowych
 • mediacji w postępowaniach sądowych
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • administrowania środkami materialnymi w sądach i prokuraturach

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada kwalifikacje i umiejętności stosowania prawa i postępowania przed sądem oraz mediacji w postępowaniach sądowych
 • posiada kwalifikacje i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • jest przygotowany do administrowania środkami materialnymi w sądach i prokuraturach
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania wizerunku jednostek wymiaru sprawiedliwości
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji wymiaru sprawiedliwości, organach ochrony prawnej, organach penitencjarnych

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia