Administrowanie i obrót nieruchomościami

Celem studiów na specjalności Administrowanie i obrót nieruchomościami jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej
 • planowania przestrzennego i gospodarki gruntami
 • prawa spółdzielczego
 • ekonomicznych podstaw rynku nieruchomości
 • wyceny nieruchomości
 • zarządzania nieruchomościami
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • dysponuje wiedzą niezbędną do zawierania umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, umów najmu lub dzierżawy nieruchomości  oraz umów z zakresu bankowo-hipotecznej obsługi obrotu nieruchomościami i kredytowania
 • potrafi analizować sytuacje i dokonywać transakcje na rynku nieruchomości, zarządzać nieruchomościami i ewidencjonować je, uczestniczyć w procesie obrotu nieruchomościami, planować inwestycje, prowadzić biuro obrotu nieruchomościami, rozstrzygać kwestie sporne w handlu nieruchomościami
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w biurach obrotu nieruchomościami, firmach i instytucjach zarządzających nieruchomościami, kancelariach rzeczoznawców majątkowych, bankach, firmach budowlanych i deweloperskich, administracji publicznej
 • jest przygotowany do podjęcia pracy jako doradca rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista zajmujący się procesami inwestowania w nieruchomości
 • jest przygotowany do ubiegania się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia