EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Biblioteki Cyfrowe

NAZWA

LINK

Federacja Bibliotek Cyfrowych https://fbc.pionier.net.pl/
Biblioteka Cyfrowa KUL http://dlibra.kul.pl/dlibra
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra
Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra
Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra
Śląska Biblioteka Cyfrowa https://www.sbc.org.pl/dlibra
Europeana https://www.europeana.eu/portal/pl
DART-Europe E-theses http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
Wolne Lektury https://wolnelektury.pl/
Narodowe Archiwum Cyfrowe https://www.nac.gov.pl/
Fototeka http://fototeka.fn.org.pl/
The Internet Archive https://archive.org/
LibriVox https://librivox.org/

Wykaz Baz

 

NAZWA BAZY

LINK

ZAKRES TEMATYCZNY

Akademicka Platforma Czasopism

http://apcz.umk.pl/

interdyscyplinarna

AleBank.pl

https://alebank.pl/

ekonomia

ARIATNA

http://www.arianta.pl/

http://www1.ciniba.edu.pl/czasopisma/indeks_dziedzin.asp?id=ekonomia

interdyscyplinarna

Baza Publikacji Biura Analiz Sejmowych

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/kronika.xsp

interdyscyplinarna

BazEKON

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/search/article.action?cid=068e1bce-a44d-4c44-94e2-c3525229987f

ekonomia

BazHUM – wersja pełnotekstowa

http://bazhum.muzhp.pl/

interdyscyplinarna

BazHUM – wersja bibliograficzna

http://www.bazhum.pl/bib/about/

interdyscyplinarna

Bibliografia Zawartości Czasopism

https://www.bn.org.pl/katalogi

interdyscyplinarna

Bibliografia Historii Europy Środkowej i Wschodniej – Herder Institut

http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=pl

interdyscyplinarna

Bizjournals

https://www.bizjournals.com/

ekonomia

CEOL – the Central European Online Library

https://www.ceeol.com/

interdyscyplinarna

CEJSH – the Central Europea Journal of Social Sciences and Humanities

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action

nauki społeczne

Centrum Otwartej Nauki

https://otwartanauka.pl/index.php

interdyscyplinarna

CURIA Orzecznictwo Sądów UE

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

prawo, administracja

Czytelnia Czasopism PAN

http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra

interdyscyplinarna

DOAJ – Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/

interdyscyplinarna

DOAR – Directory of Open Access Repositories

http://www.opendoar.org/index.html

interdyscyplinarna

EBOR

https://bg.uek.krakow.pl/?q=pl/zbiory/kolekcje-specjalne/bd-ebor

ekonomia

EconBiz

https://www.econbiz.de/

ekonomia

EDP Sciences

https://publications.edpsciences.org/#!s=current&l=en

interdyscyplinarna

Ekonomia Online

https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/ekonomia/

ekonomia

Emerald Insight

https://www.emeraldinsight.com/

interdyscyplinarna

E-publikacje Nauki Polskiej

http://www.epnp.pl/

interdyscyplinarna

EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

prawo europejskie

EUROSTAT Statistical Office of EU Communities

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login;__Secure-ECAS_SESSIONID=1gvJ7KP5W-TyHEx3DQ5kQiPhpiMBwlB09POFLyJSrDHbN41IIIjlixpSVjmx9_uu77U!1240149219?loginRequestId=ECAS_LR-13177383-wVrlKHsLWMzUzUhURzl6LbGX5sxzvhjrYxbhzyWlwI06uvQxZSLTywQ1sFZnHoxqpdlADI5fC2zsnzHOCiPpspQq-jpJZscgsw0KtBe1ON5vkWe-Hzkt17yVU6zLbtRg9jjg35laUu2bJO1cFdk1xdjgRr3m

ekonomia, prawo, nauki społeczne

globalEDGE

https://globaledge.msu.edu/

ekonomia

IDEAS

https://ideas.repec.org/

ekonomia

Index Copernicus

http://indexcopernicus.com/index.php/pl/

interdyscyplinarna

INFORLEX

https://www.inforlex.pl/

prawo, ekonomia

Ingentaconntect

https://www.ingentaconnect.com/?logoHome=true

interdyscyplinarna

ISAP

http://isap.sejm.gov.pl/

prawo

Leksykon budżetowy BAS

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp

prawo, ekonomia

Portal Czasopism Naukowych

http://www.ejournals.eu/

interdyscyplinarna

Publishers Globals

http://www.publishersglobal.com/directory/subject/science-publishers/

interdyscyplinarna

Econ Papers

https://econpapers.repec.org/

ekonomia

ROAD

https://road.issn.org/

interdyscyplinarna

ROAR

http://roar.eprints.org/

interdyscyplinarna

Science Media

http://www.sciencemedia.de/rel_links/OAP.htm

interdyscyplinarna

SSRN Social Sciences Research Network

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

interdyscyplinarna

UNBISNET

http://unbisnet.un.org/

interdyscyplinarna

UPEU Urząd Publikacji Unii Europejskiej

https://publications.europa.eu/pl/web/general-publications/publications

interdyscyplinarna

 

Pakiet_podstawowy_EBSCO2019