EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

System e-Dziekanat to sprawna komunikacja on-line pomiędzy Uczelnią a studentami. Umożliwia załatwianie większości spraw związanych z tokiem studiów z dowolnego komputera, dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

e-Dziekanat umożliwia:

  • Przekazywanie bieżących komunikatów
  • Dostęp do najważniejszych informacji kontaktowych
  • Kontrolę własnego indeksu elektronicznego
  • Komunikację z prowadzącymi zajęcia
  • Zamawianie wybranych druków i zaświadczeń oraz kontrolę statusu ich realizacji
  • Pobranie wzorów druków
  • Kontrolę opłat
  • Dostęp do szczegółowych informacji o: oferowanych przedmiotach, kadrze akademickiej, miejscach odbywania zajęć, itp.

e-Dziekanat