EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL Base – kurs przygotowujący do egzaminu

Cele:
Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Materiał kursu podzielony jest moduły odpowiadające modułom egzaminacyjnym ECDL.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Uczestnik kursu powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności związane z obsługą programów pakietu Microsoft Office.
Szczegóły dotyczące opłat związanych z uzyskaniem certyfikatu ECDL znajdują się na stronie Polskiego Biura ECDL www.ecdl.com.pl.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.