EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom podstawowy) – moduł I i II – Podstawy informatyki

Cele:
Celem kursu jest uzyskanie umiejętności modyfikacji parametrów konfiguracyjnych systemu operacyjnego, korzystania z funkcji pomocy i postępowania w przypadku błędnego działania systemu. Uczestnik kursu uzyska wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu, posługiwaniu się ikonami i oknami, nauczy się zarządzać plikami, folderami oraz pozna sposoby kopiowania, przenoszenia, usuwania, kompresowania i zdekompresowania plików. Program kursu przewiduje zapoznanie z zagadnieniami ochrony antywirusowej oraz umiejętności wykorzystania oprogramowania antywirusowego.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które pragną usystematyzować soją wiedzę na temat systemu operacyjnego Windows oraz przygotować się do zdawanie egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie obsługi systemu operacyjnego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.