EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom podstawowy) – moduł III – Przetwarzanie tekstów

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami tworzenia i funkcjonowania edytorów tekstów. Uczestnicy poznają sposoby modyfikowania oraz zastosowania edytorów tekstów w wybranych obszarach. Program kursu zapewnia uczestnikom nabycie umiejętności tworzenia i korzystania ze standardowych narzędzi, przy użyciu podstawowych edytorów.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z podstawami pracy z edytorami tekstów. Kurs polecany jest szczególnie tym osobom, które chcą przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie podstawowym. Od kursanta wymagana jest ogólna znajomość zasad pracy z komputerem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.