EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom podstawowy) – moduł V – Podstawowy baz danych

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami tworzenia i wykorzystywania baz danych. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia i modyfikowania tabel, zapytań, formularzy, raportów w postaci gotowej do rozpowszechniania. Po zakończeniu kursu uczestnicy nabędą umiejętności budowania relacji między tabelami, przetwarzania informacji zawartych w bazach danych, przy użyciu zapytań i funkcji sortowania.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z podstawami pracy z bazami danych. Kurs polecany jest szczególnie tym osobom, które chcą przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie podstawowym. Wymagana ogólna znajomość zasad pracy z komputerem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.