EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom podstawowy) – moduł VI – Grafika menedżerska i prezentacyjna

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji. W trakcie kursu uczestnik uzyskuje umiejętności wykonania następujących zadań: tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania.

Adresaci:
Kurs adresowany jest do osób, które chcą poznać podstawy tworzenia grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej oraz przygotować się do zdawania egzaminu w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Od kursantów wymagana jest ogólna znajomość zasad pracy z komputerem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.