EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom podstawowy) – moduł VII – Usługi w sieciach informatycznych

Cele:
Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pracy w sieci. Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności wyszukiwania informacji w sieci WWW stosując przeglądarkę stron WWW i dostępne narzędzia wyszukiwania. Uczestnicy kursu poznają podstawowe zasady i terminy związane z pocztą elektroniczną

Adresaci:
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących poznać usługi dostępne w Internecie, opanować umiejętność wyszukiwania, selekcji i zapisywania danych oraz dla osób przygotowujących się do zdania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Wymagana ogólna znajomość zasad pracy z komputerem

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.