EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom zaawansowany) – moduł I – Zaawansowana edycja
tekstu

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie z zasadami efektywnej obsługi edytorów tekstu, na poziomie zaawansowanym. Uczestnik kursu nabędzie umiejętności opracowania dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: swobodne umieszczanie plików graficznych w dokumencie, formatowanie tekstu poprzez manipulację krojami pisma, efektami graficznymi i rozmieszczeniem składników na stronie, określanie własności prezentacji dokumentu, tworzenie i modyfikację tabel, formularzy, wykresów itp. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności definiowania i posługiwania się makropoleceniami oraz sprawnie realizować zaawansowane zadania z zakresu korespondencji seryjnej.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z zaawansowanymi sposobami przetwarzania tekstu oraz przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności komputerowych poświęconego obsłudze edytorów tekstu na poziomie zaawansowanym. Wymagane ukończenie kursu „Podstawy edycji tekstu” lub równorzędna wiedza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.