EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom zaawansowany) – moduł II – Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie się z metodami efektywnej obsługi arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik kursu poznaje sposoby opracowania wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, tekstu, grafiki, wykresów itp. Ponadto kursant nabywa kompetencje w zakresie wykorzystania funkcji arytmetycznych, logicznych, statystycznych oraz finansowych wbudowanych w aplikację arkusza kalkulacyjnego. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność posługiwania się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z zaawansowanymi sposobami przetwarzania danych przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych oraz przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych poświęconego obsłudze arkusz kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym. Od kursanta wymagane jest ukończenie kursu „Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego” lub równorzędna wiedza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.