EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ECDL (poziom zaawansowany) – moduł IV – Zaawansowane sposoby wykorzystywania grafiki menedżerskiej

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się dostępnymi narzędziami do tworzenia grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Kursant nabędzie umiejętność wykorzystywania zaawansowanych technik formatowania i sterowania układem graficznym oraz wykorzystywania efektów multimedialnych, tworzenia zaawansowanych wykresów i grafiki biznesowej oraz wzbogacenia prezentacji poprzez wykorzystanie narzędzi do rysowania i obróbki grafiki w celu modyfikacji obiektów graficznych. Ponadto uczestnik kursu zapozna się z makropoleceniami w ramach aplikacji do tworzenia prezentacji.

Adresaci:
Kurs kierowany jest do osób pragnących poznać zaawansowane sposoby tworzenia grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej oraz przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym. Od kursantów wymagane jest ukończenie kursu „Podstawy grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej” lub wiedza równorzędna.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.