Finanse samorządu terytorialnego

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozycji ustrojowej oraz prawnych form działalności samorządu terytorialnego, metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowo – gospodarczych samorządu terytorialnego, metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego, instrumentów realizowania oraz optymalizowania dochodów samorządu terytorialnego, przepisów prawa dotyczących podatków i opłat lokalnych, metod i instrumentów równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych  jednostek samorządu terytorialnego, tworzenia projektów aktów prawa miejscowego i decyzji administracyjnych.
   

Czas trwania –  180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 

 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
 • Podatkowe i niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawne aspekty wydatków publicznych
 • Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
 • Dotacje z budżetów samorządowych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Prawo administracyjne
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Zamówienia publiczne
 • Kontrola skarbowa działalności samorządu terytorialnego
 • Odpowiedzialność urzędników i funkcjonariuszy publicznych
 • Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • Ordynacja podatkowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Prawo miejscowe
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia