Informatyka w administracji

Celem studiów na specjalności Informatyka w administracji jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w administracji publicznej i instytucjach im podległym związanej z procesami wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności urzędów.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • wykorzystania technologii informacyjnych w działalności administracji publicznej
 • wdrażania systemów informatycznych
 • bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych
 • analizowania i projektowania rozwiązań informatycznych
 • tworzenia serwisów i aplikacji internetowych oraz usług sieciowych
 • infrastruktury informatycznej państwa oraz uwarunkowań prawnych informatyzacji państwa 

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada szeroką wiedzę z zakresu problematyki informatyzacji administracji, roli informatyzacji we współpracy różnych szczebli administracji oraz jednostek powiązanych z urzędami
 • zna najnowsze narzędzia i technologie informatyczne oraz ich zastosowanie
 • potrafi zarządzać bezpieczeństwem systemów informatycznych, organizować biuletyn informacji publicznej, zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych, zorganizować dostęp do informacji publicznych
 • jest postrzegany jako specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych świadomy uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej
 • jest zdolny do profesjonalnego zarządzania systemem informatycznym urzędu
 • jest przygotowany do pracy jako konsultant informatycznych zespołów projektowych, analityk informacji, specjalista w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych, projektowania serwisów internetowych i usług sieciowych w urzędzie administracji państwowej i samorządowej oraz powiązanych jednostkach takich jak szkoły, szpitale, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, itp.
 • jest przygotowany do pracy jako konsultant, analityk informacji, broker informacyjny

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia