Informatyka w biznesie

Celem studiów na specjalności Informatyka w biznesie jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy związanej z procesami wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • wdrażania systemów informatycznych
 • bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych
 • analizowania i projektowania rozwiązań informatycznych
 • tworzenia serwisów i aplikacji internetowych oraz usług sieciowych
 • infrastruktury informatycznej państwa oraz uwarunkowań prawnych informatyzacji państwa 

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej
  z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada szeroką wiedzę z zakresu problematyki informatyzacji w działalności biznesowej,
 • zna najnowsze narzędzia i technologie informatyczne oraz ich zastosowanie w działalności biznesowej
 • potrafi zarządzać bezpieczeństwem systemów informatycznych, zapewnić bezpieczeństwo
  i poufność danych
 • jest postrzegany jako specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych świadomy uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej
 • jest zdolny do profesjonalnego zarządzania systemem informatycznym w organizacji
 • jest przygotowany do pracy jako konsultant informatycznych zespołów projektowych, analityk informacji, specjalista w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych dla biznesu, serwisów internetowych i usług sieciowych, broker informacyjny

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia