EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Kadra WSB w Warszawie

Wykładowcy

Pracownicy etatowi:

  • Ks. dr Krzysztof Niegowski
  • Dr Anna Rososzczuk
  • Dr Kinga Szymańska
  • Mgr Barbara Deneka

Pracownicy na godzinach zleconych (współpracujący)

  • Dr Paulina Selmaj – Pomaska
  • Dr Renata Sikora
  • Dr Joanna Barzykowska
  • Mgr mec. Piotr Pelc
  • Mgr Monika Czajkowska
  • Mgr Patrycja Stępień