Marketing i organizacja usług turystycznych

Celem studiów na specjalności Marketing i organizacja usług turystycznych jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania pracy w sferze organizacji i marketingu usług w branży turystycznej, rekreacyjnej i hotelarskiej, kreowania oraz promocji usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • marketingu w turystyce
 • sprzedaży produktów turystycznych
 • zarządzania obiektami turystycznymi
 • promocji i sprzedaży usług turystycznych
 • planowania, organizacji i obsługi imprez turystycznych
 • produktu turystycznego i reklamy
 • budowania marki w turystyce i PR
 • obsługi ruchu turystycznego

 

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętność posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy
        zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada kwalifikacje zarządzania usługami turystycznymi
 • potrafi projektować i realizować usługi turystyczne, w tym diagnozować i analizować
        zapotrzebowanie rynku
 • potrafi oceniać potrzeby i preferencje klienta oraz planować i realizować usługi turystyczne
 • potrafi kształtować pozytywne relacje z klientem,
 • zna techniki sprzedaży i marketingu usług turystycznych
 • potrafi reagować na zmieniające się tendencje w ruchu turystycznym i obsłudze klienta
 • zna techniki prowadzenia badan i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki
 • jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej i pracy w obiektach turystycznych, ośrodkach rekreacyjno  – wypoczynkowych, ośrodkach kolonijnych i sportowych, biurach podróży, agencjach turystycznych, firmach promocyjno –  marketingowych, jednostkach samorządu terytorialnego
 • posiada umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia