Menedżer hotelarstwa i gastronomii

Celem studiów na specjalności Menedżer hotelarstwa i gastronomii jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze organizacji i zarządzania w branży hotelarskiej, gastronomicznej, kreowania oraz rozwoju usług hotelarskich i gastronomicznych.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie: 

 • usług hotelarskich i gastronomicznych
 • organizacji i funkcjonowania zakładów hotelarskich i gastronomicznych
 • projektowania i wyposażenia obiektów hotelarskich i gastronomicznych
 • hotelarstwa i gastronomii
 • towaroznawstwa z elementami technologii
 • podstaw wiedzy o żywieniu
 • systemów informatycznych w hotelarstwie
 • zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętność posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje organizacji pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze hotelarstwa i gastronomii
 • zna metody i  techniki organizacji pracy w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej
 • zna techniki zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz wykorzystania do tych celów nowoczesnych systemów informatycznych
 • zna techniki profesjonalnej obsługi klienta
 • jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej i pracy w działach marketingu, reklamy i promocji, pracy w recepcji, w restauracjach, barach, pubach
 • posiada umiejętność  komunikowania się  w co najmniej jednym językiem obcym

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia