Menedżer jakości w biznesie

Celem studiów na specjalności Menedżer jakości w biznesie jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy koordynacyjnej i wykonawczej związanej z wdrażaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • systemowego zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych
 • ekonomicznych i prawnych aspektów jakości
 • metod i technik zarządzania jakością
 • zarządzania procesowego
 • systemów zarządzania środowiskowego
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • zarządzania projektem, w tym wdrażania, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością
 • zintegrowanych systemów zarządzania jakością, certyfikacji przedsiębiorstw

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • jest przygotowany do samodzielnego kreowania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, w tym projektowania, budowy i wdrażania systemów w organizacjach gospodarczych
 • jest przygotowany do zarządzania projektami
 • jest przygotowany do pracy zespołowej, wykorzystania narzędzi i technik zarządzania jakością
 • jest świadomy przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach gospodarczych, w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów jakościowych, a także kierowania pracami związanymi z systemowym zarządzaniem jakością

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia