EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Menedżer spa & wellness

Celem studiów na specjalności Menedżer spa & wellness jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania pracy w sferze organizacji i zarządzania w branży spa & wellness, sanatoryjnej, odnowy biologicznej, wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • zarządzania ośrodkami spa
 • odnowy biologicznej i innych usług spa
 • turystyki uzdrowiskowej
 • treningu zdrowotnego
 • aparatury kosmetycznej spa
 • hotelarstwa
 • pedagogiki czasu wolnego
 • teorii i metodyki rekreacji

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętność posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje organizacji oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze spa & wellness i odnowy biologicznej
 • posiada umiejętność zarządzania ośrodkami spa & wellness, salonami odnowy biologicznej, ośrodkami rekreacyjnymi, klubami  fitness
 • zna techniki zarządzania i wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych
 • zna podstawowe rodzaje  zabiegów leczniczych stosowanych w ramach turystyki zdrowotnej
 • potrafi kształtować zachowania prozdrowotne człowieka
 • zna metody i formy stosowane w odnowie biologicznej
 • zna możliwości wykorzystania medycyny fizykalnej dla potrzeb turystyki i rekreacji
 • jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej i pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, klubach fitness, salonach kosmetycznych
 • posiada umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym