Menedżer turystyki i hotelarstwa

Celem studiów na specjalności Menedżer turystyki i hotelarstwa jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze organizacji i zarządzania w branży turystycznej, rekreacyjnej i hotelarskiej, kreowania oraz rozwoju usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich w regionie. 

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • podstaw turystyki i hotelarstwa
 • ekonomiki turystyki i hotelarstwa
 • geografii turystycznej
 • zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim
 • marketingu w turystyce i hotelarstwie
 • obsługi ruchu turystycznego
 • usług hotelarskich
 • prawa turystycznego

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje organizacji pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów
 • posiada umiejętności zarządzania hotelem
 • zna techniki zarządzania i wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
 • posiada umiejętności z zakresu przygotowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego
 • posiada umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi i gospodarczymi  oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego
 • jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej i pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji publicznej, organizacjach społecznych
 • posiada umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia