EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

    Informacja o przedłużeniu ważności legitymacji studenckiej 

Drodzy Studenci, 

nowy semestr to czas, by pamiętać o przedłużeniu ważności swojej legitymacji studenckiej. Legitymacja to ważny dokument, który poświadcza status studenta WSB w Warszawie. Należy zatem odpowiednio wcześniej złożyć legitymację w dziekanacie i poczekać na jej wydanie. W tej sprawie prosimy o kontakt z dziekanatem. 

Informacja o przedłużeniu terminu sesji poprawkowej 

Drodzy Studenci,

prosimy o wypełnienie wniosku o przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej i jego złożenie w sekretariacie. Decyzją Księdza Rektora termin został przedłużony do 20 maja 2019 roku. Wniosek znajduje się w zakładce: Druki do pobrania.