EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

*Opłata rekrutacyjna wnoszona przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wnoszona jednorazowo na cały cykl studiów w momencie składania dokumentów związanych z przyjęciem na studia.

*Opłata wstępna wnoszona przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe – wnoszona jednorazowo w momencie składania dokumentów związanych z przyjęciem na studia podyplomowe.

* Opłata za postępowanie związane za przyjęcie na studia, studia podyplomowe, kurs dokształcający lub szkolenie prowadzone w języku polskim. Kanclerz może ustalić inną wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, studia podyplomowe, kurs dokształcający lub szkolenie.

** W uzasadnionych przypadkach Kanclerz może ustalić inną wysokość opłat za studia, studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia, przy czym wysokość opłat nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub kursach dokształcających.

*** Cudzoziemcy wnoszą inne opłaty za świadczone usługi edukacyjne, określone w regulaminie opłat za studia, studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia oraz świadczone usługi edukacyjne.

* Opłata za postępowanie związane za przyjęcie na studia, studia podyplomowe,
kurs dokształcający lub szkolenie prowadzone w języku obcym. Kanclerz może ustalić inną wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, studia podyplomowe, kurs dokształcający lub szkolenie.

** W uzasadnionych przypadkach Kanclerz może ustalić inną wysokość opłat za studia, studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia, przy czym wysokość opłat nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub kursach dokształcających.

*** Cudzoziemcy wnoszą inne opłaty za świadczone usługi edukacyjne, określone w regulaminie opłat za studia, studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia oraz świadczone usługi edukacyjne.