EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W WARSZAWIE

……………………………………………………………………………………………….

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018r. i trwa do 30 września 2019r.

Dzieli się na dwa semestry:

1) Semestr zimowy: od 1 października 2018r. do 24 lutego 2019r.

2) Semestr letni: od 4 marca 2019r. do 30 września 2019r.

Terminy zajęć dydaktycznych:

 1. od 1 października 2018r. do 21 grudnia 2018r.
 2. od 3 stycznia 2019r. do 24 lutego 2019r.
 3. od 4 marca 2019r. do 18 kwietnia 2019r.
 4. od 24 kwietnia 2019r. do 23 czerwca 2019r.

Sesje egzaminacyjne:

 1. sesja zimowa: od 11 luty 2019r. do 17 lutego 2019r.
 2. sesja zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2019r. do 24 lutego 2019r.
 3. sesja letnia: od 24 czerwca 2019r. do 30 czerwca 2019r.
 4. sesja letnia poprawkowa: od 7 września 2019r. do 22 września 2019r.

Dni wolne od zajęć:

 1. Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2018r. do 2 stycznia 2019r.
 2. Przerwa semestralna: od 18 lutego 2019r. do 24 lutego 2019r.
 3. Przerwa świąteczna: od 19 kwietnia 2019r. do 23 kwietnia 2019r.
 4. Przerwa wakacyjna: od 3 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Uwagi:

 1. Rektor może, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez samorząd studencki, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem zagwarantowania realizacji programu i planu studiów
 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej z ważnych powodów może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć
 3. Kierownik podatkowej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do zapewnienia pełnej realizacji godzin zajęć dydaktycznych.
 4. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin dydaktycznych wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość na zasadach obowiązujących w uczelni
 5. Okres od 16 do 30 września 2019r. przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019

i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020

 1. Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w oparciu
  o obowiązujące programy i plany studiów