EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

2014r.


„Uczelnia Liderów 2013”

2013r.

„Lider sukcesu 2012”  w kategorii edukacja i nauka – tytuł honorowy nadany przez Zarząd Powiatu w Pile.

2012r.

„Uczelnia Liderów 2012” – tytuł wręczony w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas gali finałowej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego

2011r.

Certyfikat „Najwyższa jakość w edukacji” po raz czwarty.

2011r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.

2011r.

W ramach VII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica, organizowanego przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski Wyższa Szkoła Biznesu w Pile otrzymała Nagrodę Honorową za tworzenie innowacyjnych kierunków kształcenia, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych oraz 15 letnią działalność naukowo – dydaktyczną, która znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy północnej Wielkopolski.

2011r.

SYRIUSZE 2011 – Wyższa Szkoła Biznesu w Pile nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta Piły w kategorii: działalność na rzecz lokalnej społeczności.

2011r.

Rubinowy HIT z gwiazdą za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów związanych z dokształcaniem i podwyższaniem kwalifikacji środowisk lokalnych i regionalnych.

2010r.

Certyfikat „Najwyższa Jakość w Edukacji”, przyznany po raz drugi.

2010r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, przyznany po raz szósty.

2009r.

wyróżnienie „Ikar Biznesu”.

2009r.

I miejsce w kategorii szkół niepublicznych – studia licencjackie/ inżynierskie w rankingu organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

2009r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, przyznany po raz piąty.

2009r.

Kryształowy HIT 2008 roku za sprawność zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnie  z normą ISO 9001:2000.

2008r.

Certyfikat ISO 9001:2000, za wdrożenie i skuteczne realizowanie systemu zarządzania jakością w zakresie prowadzenia studiów, studiów podyplomowych
i kursów dokształcających.

2008r.

Certyfikat „Najwyższa Jakość w Edukacji”.

2008r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, przyznany po raz czwarty.

2007r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, przyznany po raz trzeci.

2006r.

Certyfikat „Najwyższa Jakość”, przyznany po raz drugi.

2006r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, przyznany po raz drugi.

2006r.

Wyróżnienie w III edycji konkursu im. Stanisława Staszica, przyznane przez Pilską Izbę Gospodarczą.

2006r.

Wyróżnienie  Statuetką V Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.

2006r.

Wpis do Księgi Pamiątkowej Miasta, co zostało potwierdzone stosownym medalem przyznanym przez Prezydenta Miasta Piły.

2005r.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.

2004r.

Grand Prix „START 2004” na Targach Edukacji i Pracy w Bydgoszczy za ciekawą prezentację szkoły i bogatą ofertę edukacyjną.

2004r.

Certyfikat „Najwyższa Jakość” nadany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością za profesjonalizm i kompleksowość oferty edukacyjnej oraz stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej opartej na profesjonalnym zapleczu lokalowym i kadrowym.

2003r.

Tytuł HIT 2002 roku za organizację Biura Karier ułatwiającego start zawodowy absolwentom uczelni.

2000r.

Tytuł HIT Honorowy 1999 roku – w konkursie promocyjnym Gazety Poznańskiej za stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej i możliwość zdobycia wyższego wykształcenia przez młodzież Ziemi Pilskiej.

Więcej

1997r.

Tytuł HIT 1996 roku w konkursie promocyjnym Gazety Poznańskiej i Wojewody Pilskiego.