Administracja i Zarządzanie

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu najnowszych rozwiązań organizacyjno – prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki administracji publicznej głównie w zakresie prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i nauki administracji, prawa pracy i finansów publicznych.

 

Czas trwania – 180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 

 • Wstęp do prawa konstytucyjnego
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo administracyjne
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Finanse publiczne
 • System podatkowy
 • Wstęp do prawa cywilnego
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy prawa handlowego
 • Ustrój organów ochrony prawnej
 • Problemy prawne zatrudnienia i polityki socjalnej
 • Interwencjonizm państwowy
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia