EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

E – Biznes

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem internetowym.

 

Czas trwania –  180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 

 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem internetowym
 • E – handel
 • E – marketing
 • Tworzenie stron internetowych
 • Public relations
 • Reklama internetowa
 • Innowacje i trendy w e – biznesie
 • Zarządzanie finansami
 • Prawne aspekty prowadzenia e – biznesu
 • Sprzedaż w e – biznesie
 • Logistyka w e – biznesie
 • Narzędzia informatyczne
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.