Menedżer usług turystycznych i rekreacyjnych

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne dla profesjonalnego pełnienia roli menedżera w organizowaniu i kierowaniu działalnością turystyczną i rekreacyjną na współczesnym, wysoce konkurencyjnym rynku globalnym.

 

 Czas trwania –  180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych
 • Marketing w obiektach hotelarskich, turystycznych i rekreacyjnych
 • Zarządzanie personelem w obiektach turystycznych i rekreacyjnych
 • Finanse w biznesie turystycznym i rekreacyjnym
 • Kreowanie produktów turystycznych i rekreacyjnych
 • Komunikacja w usługach turystycznych i rekreacyjnych
 • Internet i social media w usługach turystycznych i rekreacyjnych
 • Obsługa klienta w usługach turystycznych i rekreacyjnych
 • E – klient w usługach turystycznych i rekreacyjnych
 • Relacje z klientami i partnerami na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia