Podyplomowe Studia Menedżerskie

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Czas trwania  –  180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 • Prawo gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Elementy współczesnej rachunkowości
 • Analiza ekonomiczna
 • Marketing
 • Public relations
 • Strategia przedsiębiorstwa
 • Gospodarka rynkowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia