Zarządzanie i Marketing

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami zarządzania i marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm.

Czas trwania: 180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 • Marketing
 • Techniki kreatynę w marketingu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie finansami firmy
 • Zarządzanie strategiczne
 • Controling w zarządzaniu firmą
 • Elementy rachunkowości
 • Negocjacje
 • Badania marketingowe
 • Relacje z klientem
 • Wizerunek i promocja marki
 • Marketing w Internecie
 • Marketing społecznie odpowiedzialny
 • Marketing w usługach
 • Innowacyjne rozwiązania
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia