Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji interpersonalnych jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera.

 

 Czas trwania  –  180 godzin

 

 Ramowy program studiów:

 

 • Istota i struktura zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Strategie biznesowe i zarządzania zasobami ludzkimi
 • Indentyfikowanie i diagnozowanie kwalifikacji
 • Ocenianie pracowników
 • Assesment Centre
 • Przywództwo w organizacji
 • Organizacja pracy menedżera
 • Controling personalny
 • Motywowanie pracowników
 • Motywowanie materialne i niematerialne
 • Nowoczesne formy rozwoju pracowników
 • Zarządzanie karierą
 • Outplacement
 • Stres i wypalenie zawodowe w organizacji
 • Coaching
 • Funkcjonowanie człowieka w organizacji
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prawne i etyczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia