EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Postanowienie Zarządu GK I S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 roku

GK I S.A. z siedzibą w Warszawie, jako założyciel Wyższej Szkoły Biznesu z siedzibą w Pile postanowił dokonać zmiany dotychczasowej siedziby uczelni.

Siedziba Wyższej Szkoły Biznesu zostaje przeniesiona z Piły do Warszawy z dniem 1 sierpnia 2018r.
Nowy adres siedziby uczelni to:

Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie,

ul. Miła 2, 00 – 180 Warszawa.

Zapraszamy