Psychologia w biznesie

Celem studiów na specjalności Psychologia w biznesie jest wszechstronne przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy związanej z szeroko rozumianym  zachowaniem człowieka.

Studenci pozyskują szeroką wiedzę między innymi w zakresie:

 • psychologii społecznej i zarządzania
 • psychologii pracy
 • zachowań społecznych w organizacji
 • komunikacji, kreatywności, asertywności i autoprezentacji
 • rozwiązywania konfliktów
 • roli i miejsca przywództwa w procesie zarządzania organizacją i zarządzania kapitałem ludzkim
 • technik wywierania wpływu na ludzi
 • kultury organizacyjnej
 • zarządzania zespołami pracowników
 • systemów motywowania pracowników
 • coachingu i mentoringu w rozwoju pracowników
 • odpowiedzialności społecznej biznesu

Kwalifikacje absolwenta:

 • posiada umiejętności posługiwania się pozyskaną wiedzą i wykorzystania jej w pracy zawodowej  z zachowaniem zasad etycznych
 • posiada atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, umożliwiające sprawne kształtowanie kapitału ludzkiego, zarządzanie nim w organizacji oraz zarządzanie organizacją
 • potrafi negocjować w sytuacjach trudnych, rozwiązywać konflikty, skutecznie komunikować się, wykorzystywać systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • zna prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim, modele zarządzania wiedzą, wpływ kultury organizacyjnej na rozwój gospodarczy
 • posiada umiejętność tworzenia i integrowania zespołów pracowniczych, identyfikacji i rozwoju talentów,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze menedżera i doradcy personalnego w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach konsultingowych, specjalisty do spraw szkoleń w przedsiębiorstwach, specjalisty do spraw rynku pracy, pośrednika w urzędach pracy i agencjach zatrudnienia oraz doradcy w instytucjach poradnictwa zawodowego.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia