Psychologia w zarządzaniu

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania.

 

Czas trwania –  180 godzin

 

Ramowy program studiów:

 

 • Podstawy psychologii zarządzania
 • Relacje interpersonalne
 • Psychologiczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji
 • Profil współczesnego menedżera
 • Psychologiczne i organizacyjne problemy zarządzania zmianami w organizacji
 • Psychologiczne i społeczne problemy negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Kulturowe uwarunkowania zarządzania współczesnymi organizacjami
 • Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu
 • Psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania i mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji
 • Zjawiska patologiczne w miejscu pracy
 • Savoir – vivre w biznesie
 • Kształtowanie wizerunku organizacji
 • Zachowania konsumenckie
 • Zarządzanie czasem
 • Trening asertywności
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie stresem
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

 

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia