EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Internetowa rejestracja kandydata na studia rejestracja w systemie jest obowiązkowa


ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia

Rekrutacja dla cudzoziemców

Rekrutacja na studia podyplomowe

KIERUNKI I KURSY

Studia I Stopnia – Zarządzanie

Studia I Stopnia – Administracja

Studia podyplomowe

Kursy językowe

Kursy zawodowe