EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Podanie na studia podyplomowe

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe 2018 – 2019

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową, na formularzu ustalonym przez uczelnię,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) dwie fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,

5) dwie koperty z adresem zwrotnym do korespondencji wraz ze znaczkami na list polecony za potwierdzeniem odbioru,

6) dowód wniesienia opłaty wstępnej,

7) skierowanie zawierające zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia podyplomowe, albo osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia opłat, zgodnie z regulaminem opłat.