Poczta WSB Facebook Rekrutacja
Rekrutacja na studia
Home Rekrutacja

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia


Internetowa rejestracja kandydata na studia – rejestracja w systemie jest obowiązkowa


Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

      1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, na formularzu ustalonym przez uczelnię – (wydruk z Internetowej rejestracji kandydata na studia)

      2)  świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości,

      3)  świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

      4)  cztery fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

      5)   kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

      6)  cztery koperty z adresem zwrotnym do korespondencji wraz ze znaczkami na list polecony za potwierdzeniem odbioru,

      7)  dowód wniesienia opłaty wstępnej.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia