EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Roczny kurs języka angielskiego

a)   Czas trwania:  560 godzin + 20 godzin języka polskiego (28 tygodni)

b) Poziom biegłości: A0/A1/A2/B1/B1+ –  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy

c) Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w przyszłym roku akademickim pragną rozpocząć studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, a bieżący rok akademicki  przeznaczają na naukę języka angielskiego

d) Cel kursu: Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku angielskim. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie umiejętności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Pierwsza część kursu ma za zadanie nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem angielskim  w sytuacjach związanych z życiem codziennym. W drugiej części kursu stopniowo jest wprowadzana słownictwo i terminologia związana z kierunkiem studiów, niezbędna do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach

e) Zdobyta wiedza i umiejętności: Główny nacisk jest położony na zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się i rozumienia tekstów,  w tym prostych tekstów akademickich zarówno  słuchanych, jak i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju. Od drugiego semestru kursu,  kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy. Podręczniki, materiały dodatkowe oraz metodyka prowadzenia zajęć zostały dobrane z myślą o przygotowaniu kursantów do międzynarodowego egzaminu językowego. Kurs oferuje również warsztaty rozwijania umiejętności miękkich takich jak negocjacje, współpraca, akceptacja-odmowa organizowane cyklicznie w ramach zajęć

f) Kadra: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego

g) Termin kursu:  zajęcia na kursie rozpoczynają się od października

h) Ukończenie kursu: Kurs kończy się testem osiągnięć przeprowadzanym w Wyższej Szkole Biznesu w Pile lub zdaniem międzynarodowego egzaminu językowego w jednym z centrów egzaminacyjnych. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego do rozpoczęcia studiów poziomu B2 oferujemy dodatkowy dwumiesięczny kurs języka angielskiego

i) Zajęcia dodatkowe na kursie: wykłady i warsztaty kulturowe, zwiedzanie wybranych miast i ich okolic