EnglishPolishRussian
Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Administracja

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu standardów działania współczesnej administracji.

Czas trwania –  180 godzin

Ramowy program studiów:

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Konstytucyjne podstawy ustroju RP i administracji publicznej
 • Prawo administracyjne
 • Prawo administracyjne ustrojowe
 • Formy aktywności administracji
 • Administracja a gospodarka
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie sądowo – administracyjne
 • Prawo służb publicznych
 • Etyka w administracji
 • Publiczno – prawne aspekty prawa cywilnego i rodzinnego
 • Prawno – finansowe podstawy działania administracji publicznej
 • Weryfikacja autentyczności dokumentów
 • Komunikacja i negocjacje w administracji
 • Zajęcia fakultatywne
 • Egzamin końcowy

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i pozytywny wynik egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.