EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Godło uczelni – to luzem zawieszony pierścień otoczony z zewnątrz i od wewnątrz dwoma wąskimi pierścieniami. Przestrzeń wewnątrz pierścienia rozdziela dwukolorowa szarfa z umieszczonym na jej tle herbem gminy Piła. Po prawej stronie szarfy widnieje graficzny układ złożony z trzech liter WSB będących pierwszymi literami w nazwie uczelni – Wyższa Szkoła Biznesu. Lico pierścienia wypełniają napisy, w jego górnej części napisana majuskułą nazwa uczelni: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, w dolnej zaś oddzielonej graficznymi znakami, mieści się napis informujący o roku założenia uczelni. Kolorystyka godła uczelni to kompozycja dwóch dominujących barw: rdzawej i ciemnoczerwonej oraz wpleciony w układ graficzny kolorowy herb gminy Piła oraz białe liternictwo na tle dominujących barw, z wykorzystaniem czcionki „Garamond”.

Sztandar – uczelnia ma sztandar w kształcie prostokąta otoczonego złotymi frędzlami. Z jednej strony sztandaru na złotym tle umieszczone jest w centralnym punkcie godło uczelni oraz napis dużymi literami PRIMA INTER PARES, w kolorze ciemnego złota. Z drugiej strony na czerwonym tle w centralnym punkcie umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga uczelni – ma kształt prostokąta w odcieniu koloru rdzawego z godłem uczelni w centralnej części flagi.

Logo uczelni – jest nawiązaniem do jej godła. Nad niepełną linią okręgu, z lewej strony, widnieje napis WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU. Wewnątrz pierścienia, na rozjaśnionym tle, umieszczono pióra (symbolizujące dążenie do zdobywania wiedzy) i graficzną kompozycję złożoną z trzech liter – WSB – będących pierwszymi literami w nazwie uczelni. Całość zawieszona została luzem w przestrzeni.

Uczelnia posiada insygnia rektorskie.

Insygnia