EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

WELCONOMY Forum in Toruń

Debatowaliśmy na temat przyszłości szkolnictwa wyższego podczas WELCONOMY Forum in Toruń