EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

WSB z dostępem do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki

Nasza uczelnia ma już otwarty dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki, na początek do najważniejszych – Springer i Nature. Cieszy nas fakt, że sukcesywnie będzie przybywać dostępów do kolejnych baz w ramach WBN. Wykaz baz znajduje się w zakładce: Biblioteka.