EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zaproszenie na konferencję naukową

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Interdycyplinarność w Zarządzaniu Organizacją XXI wieku” INTER_FaMa_2019

Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2019r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Organizatorami Konferencji są studenckie koła naukowe Wydziału Zarządzania  SKN FaMa Business Leaders Club oraz SKN Młodzi Przedsiębiorcy.

Głównym zamysłem konferencji  jest prezentacja wyników badań podejmujących problematykę interdyscyplinarności w zarządzaniu organizacją XXI wieku, prowadzonych przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki, w szczególności działających w ramach studenckich kół naukowych, a także wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności kół oraz zachęcanie do tworzenia sieci współpracy.

W trakcie INTER_FaMa’2019 planowane są następujące rodzaje spotkań:

sesja plenarna (wystąpienia Gości i Uczestników);

sesja panelowa (wystąpienia Uczestników i przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych);

sesja posterowa (wystąpienia Uczestników);

spotkanie networkingowe (Uczestnicy, przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych).

Mamy nadzieję, że INTER_FaMa’2019 będzie doskonałym miejscem do dyskusji i prezentacji osiągnięć naukowych uczestników podczas moderowanych sesji panelowych oraz plakatowych. Przyczyni się także do integracji środowiska studenckiego z wielu ośrodków naukowych (budowanie zespołów badawczych), reprezentujących różne dziedziny nauki, wymiany dotychczasowych doświadczeń, rozszerzenia wiedzy i zainteresowań naukowych w zakresie interdyscyplinarności zarządzania.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy oraz prosimy o rozpowszechnienie informacji o naszej inicjatywie wśród swoich współpracowników i kół naukowych. Szczegóły na stronie: http://wz.pcz.pl/interfama/ 

Ulotka InterFaMa 2019

Załącznik 1 karta zgłoszenia Inter FaMa 2019

Załącznik 2 wymogi edytorskie INTER FaMa 2019