EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Poprad
Economic and Mangement Forum 2019

Serdecznie
zapraszamy na konferencję na Słowacji, w Popradzie. Będzie ona
poświęcona prezentacji aktualnych problemów i wyzwań z obszaru
teorii i praktyki dotyczących zarządzania przedsiębiorczością.

Główne zagadnienia konferencji będą obejmować tematy, takie jak: turystyka, rozwój potencjału ludzkiego, zarządzanie produkcją w kontekście zmian w mikro i makrośrodowisku, filary konkurencyjności biznesu.

Informacja o konferencji na Słowacji zaproszenie