EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zaproszenie na Konferencję Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości II.

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji zatytułowanej  „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości – Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II. Dobre praktyki w wdrażaniu Konstytucji dla Nauki„. Konferencja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Krakowie. Wydarzenie połączone jest z „13th Intercultural Management Conference”.

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Rektorów Polskich.

Głównym celem konferencji jest stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni wyższych w Polsce poprzez promowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki popularyzacji i adaptacji na polskich uczelniach skutecznych rozwiązań z obszaru zarządzania, przy jednoczesnym wykorzystaniu międzynarodowych wzorców. Celem konferencji jest także analiza pierwszych dobrych praktyk zarządczych i organizacyjnych we wdrażaniu „Konstytucji dla Nauki”.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w dniu 27 czerwca 2019 roku. Początek obrad o godzinie 10:00. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie www.unifut.pl. Program konferencji zostanie rozesłany do osób uczestniczących w drugiej połowie czerwca 2019 r.

Szczegóły dostępne w załączniku.

Konferencja UJ