EnglishPolishRussian
   Poczta WSB Facebook Rekrutacja e-Dziekanat

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Poprad Economic and Mangement Forum 2019

Serdecznie zapraszamy na konferencję na Słowacji, w Popradzie. Będzie ona poświęcona prezentacji aktualnych problemów i wyzwań z obszaru teorii i praktyki dotyczących zarządzania przedsiębiorczością.

Główne zagadnienia konferencji będą obejmować tematy, takie jak: turystyka, rozwój potencjału ludzkiego, zarządzanie produkcją w kontekście zmian w mikro i makrośrodowisku, filary konkurencyjności biznesu.
Szczegóły znajdują się w załączniku